Kotimaista ruokaa vastuullisesti

Kotimaista ruokaa vastuullisesti

Haluamme olla vastuullisesti tuottamassa puhdasta kotimaista ruokaa!
Ymmärrämme ympäristöarvot

Ymmärrämme ympäristöarvot

Matkailutoiminnan johdosta tilalla ymmärretään ympäristöarvot. Haluamme pitää alueen vesistöt juomakelpoisessa kunnossa.
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Ota rohkeasti yhteyttä!  

Uudentalon tila

Joutsassa sijaitseva Uudentalontila on esimerkki modernista maatalousyrityksestä, jossa teemme työtä kovalla sykkeellä läpi vuoden. Uudentalontila on maitotila.

Faktat tilasta:

  • Tilaa on viljelty vuodesta 1674 lähtien. Juha-Matti Onali on tilan 12 isäntä.
  • Tilalla hoidetaan noin 200 lehmää ja nuorta karjaa kokonaispääluvun ollessa noin 400.
  • Tilalla viljellään noin 400 peltohehtaaria.
  • Tilalla työskentelee oman väen lisäksi viisi vakituista työntekijää.
  • Tilalla on myös merkittävää metsätaloustoimintaa.
  • Karjatalouden lisäksi Uudentalon tilalla harjoitetaan matkailua.

Maidontuotanto

Tila kuuluu Valiolaiseen elintarvikeryhmään. Maidontuotanto on automatisoitu niin että lehmät lypsetään kahdella lypsyrobotilla. Eläimet käyvät keskimäärin noin kolme kertaa vuorokaudessa lypsyllä oman tahtonsa mukaisesti. Lisäksi eläimet saavat liikkua vapaasti pihatossa.

Tilan tavoitteena on, että lehmä lypsäisi 12 000 kiloa per vuosi. Tämä tavoite on realistinen ja eettisesti kestävä. Tavoitteena on myös saada naudalle sen lajin omaiset olosuhteet, jossa eläin voi toteuttaa itseään. Mikäli olosuhteiden luomisessa onnistutaan on tuotantotavoite realistinen.

Uudentalon tilan peltojen sato maistuu tilan omien lehmien suissa. Eläimet syövät päivässä 15 tonnia rehua.

Tilan johtaminen

Tilaa johtaa Juha-Matti, jolla on 32 vuoden yrittäjäkokemus. Viimeisin koulutus, jonka Juha-Matti on suorittanut, on maatilajohtamisen ammattitutkinto. Tilan pyörittäminen on joukkuepeli. Yhdessä motivoituneiden työntekijöiden kanssa on ilo tehdä töitä. Johtajan rooli korostuu kohdissa, joissa vaaditaan päätöksiä tai muutoksia. Hyvien työntekijöiden pysyminen vaatii molemmin puolin luottamusta ja vastuun jakamista. Tavoitteena on saada pitkäaikaisia työntekjöitä. Tällä hetkellä työporukassa on 3-11 vuotta talossa työskennellyitä henkilöitä.

Ympäristöarvot

Matkailutoiminnan johdosta tilalla ymmärretään ympäristöarvot. Haluamme pitää alueen vesistöt juomakelpoisessa kunnossa. Saatamme lähivuosina siirtyä luomutuotantoon. Lannan levityksen suhteen se ei toisi muutosta. Kaikki lanta mullataan, joten ravinteet eivät eivät haihdu eivätkä huuhtoudu. Vakavassa harkinnassa on myös maatilan yhteydessä toimiva biovoimalaitos. Tällä ratkaisulla tila olisi lähes energiaomavarainen.

Toimivaa yhteistyötä

Arvostamme suuresti toimivaa yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisesti annamme kiitosta Keski-Suomen ELY-keskukselle. Julkinen tuki haja-asutusalueella on tärkeää, sillä kehittyvillä tiloilla joudutaan ottamaan suuria riskejä. ELY-keskus on meille tärkeä tuki niin sparraajana kuin rahallisenkin tuen koordinoijana. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Osuuskunta Faban kanssa sekä Pro-Agria Keski-Suomen kanssa.

Visio tulevaisuudesta

Juha-Matti näkee tällä hetkellä maidontuotannon näkymät kohtuullisen vakaiksi. Tämä kuitenkin tarkoittaa voimakkaan rakennemuutoksen jatkumista. Tulevaisuuden maitotilat ovat monialayrityksiä. Naudanlihan tuotanto saattaa jatkossa keskittyä kasvavissa määrin suurille maitotiloille. Tilan johtaminen vaatii jatkossa jatkuvaa kouluttautumista.

Haluamme olla vastuullisesti tuottamassa puhdasta kotimaista ruokaa! Terveisin Uudentalon tilan väki!